Usluga masaže

Datum objave

01.10.2020 20:07

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U zadnjih 7 dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno