Izvođenje radova bagerom

Datum objave

03.10.2020 18:51

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: čiscenje terena i sadnja novog voća,

Da li Vam je potrebno odvoženje otpada?

Ne, dodatna usluga nije potrebna

Kada Vam treba odabrana usluga?

21-10-2020

Imate li dodati još neke informacije?

Radvi na uredjenju novog voćnjaka Ilovice Trnovo