Ostale električarske usluge

Datum objave

06.10.2020 17:21

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Potrebno je napraviti mali tesla transformator

O kojoj vrsti problema je riječ?

Ostalo: Za potrebe djecijeg eksperimenta,

Na kojoj vrsti instalacija je potreban rad?

Ostalo: ,

Da li je rad potreban u zatvorenom ili na otvorenom prostoru?

Ostalo:

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je napraviti mali funkionalni tesla transformator. Za potrebe djecijeg eksperimenta