Servis i popravak TV-a

Datum objave

07.10.2020 18:41

Koju vrstu problema imate?

Oštećenje ekrana,

Koje marke je Vaš televizor?

Samsung

Koju vrstu televizora posjedujete?

LCD

Veličina televizora (u inčima)

53 do 60 inča

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Na ekranu je pojavile linije koje polaze iz jedne tacke. Širina tih linija je cca 10 cm... pretpostavljam da je to oštećenje nastalo usljed fizičkog udara, ali se na ekranu sa vanjske strane na vidi bilo kakvo oštećenje.