Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

13.10.2020 22:44

Koju vrstu problema imate?

Nedostaje oluk ili je slomljen,

Od kojeg materijala je krov?

Šindra

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: Sadrvan

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Treba postaviti oluke na sadrvan u Glavaticevu