Malterisanje

Datum objave

14.10.2020 18:40

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Fasada, Ostalo: ,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Više od 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-02-2021

Imate li dodati još neke informacije?

Radovi na privatnoj kuci u Danskoj