Montaža držača za TV

Datum objave

21.10.2020 16:46

Od kojeg materijala je Vaš zid?

Nisam siguran/na

Koje veličine je Vaš televizor?

40" do 46"

Da li su električne instalacije blizu mjesta za TV?

Da

Da li želite sakriti kablove i žice?

Ne

Koje dodatne uređaje želite priključiti na TV?

Ništa od ponuđenog,

Da li već imate držač / postolje za TV?

Da, već imam držač / postolje

Koju vrstu držača želite montirati?

Ravni ( paralelno sa zidom )

Kada Vam je potrebna ova usluga?

U toku ove sedmice

Koje vrijeme montaže Vam odgovara?

Između 12 i 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je