Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

24.10.2020 14:44

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

Nisam siguran/na

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Od kojeg materijala je krov?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Na krovnim gredama na visini od cirka 8 metara je potrebno postaviti zastitu da se onemoguci boravak golubova.