Popravak kutije sa osiguračima

Datum objave

28.11.2016 14:18

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Zamjena sa tablom sa automatskim osiguračima.

Koju vrstu problema imate?

Ne postoji problem, potrebna je redovna inspekcija,

Koja vrsta popravka Vam je potrebna?

Zamjena čitave kutije

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima?

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača rada

Vrsta Vašeg objekta

Privatna kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana