Obuka za frizere

Datum objave

11.11.2020 13:28

Kojim danima želite imati obuku?

Nedjelja,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko često želite imati obuku?

Po preporuci instruktora

U koje vrijeme želite obuku?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je