Časovi iz MS Excela

Datum objave

12.11.2020 18:19

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja MS Excela?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Petak, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno