Bušenje bunara

Datum objave

18.11.2020 23:06

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

8 m dubina

Koje dubine želite da bude bunar

10 m

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana