Izolacioni radovi

Datum objave

20.11.2020 23:39

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

10 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Staklene pločice

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje nove izolacije

Koja vrsta izolacije je u pitanju?

Ostalo: Izolacija protiv vlage

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Ca 80 m2, material za izolaciju protiv vlage koja se pojavila na zidovima i ruke -cijena molim?