Postavljanje sanitarija

Datum objave

21.11.2020 00:02

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

WC školjka,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

1

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebni su slijedeci radovi: 1. Ukloniti postojecu stojecu solju i obicni vodokotlic, cijena? 2. Ugraditi ugradbenu novu solju i Gabarit Vodokotlic sa instalacijama, cijena? Hva,a puno na odgovoru, Hana