Čuvanje djece

Datum objave

21.11.2020 08:21

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

3 - 4 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 11 - 14 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Pospremanje kuće / stana, Kuhanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je