Popravak šporeta

Datum objave

26.11.2020 22:55

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Samostojeći električni šporet sa klasičnim ringlama

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Prekidač ,

Koji dio je potrebno popraviti?

Nisam siguran/na

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da sve obezbijedi stručnjak

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban mi je prekidač za spajanje 14 žica za sporet Bira