Prevodilac turskog jezika

Datum objave

04.12.2020 14:26

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Prevođenje riječi sa turskog na bosanski ,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: 5000 riječi u excel tabeli

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Excel,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst, Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno