Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

09.12.2020 21:12

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

Ostalo:

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko imate godina?

36 - 45 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

09-12-2020