Odvoz otpada

Datum objave

14.12.2020 18:48

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Ostalo: Kidy autici,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: Ne ide u vrece,

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je