Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

15.12.2020 11:20

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

Ostalo: 6

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana