Arhitektonske usluge

Datum objave

21.12.2020 12:54

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Ostalo: Potrebno uraditi cetiri vjezbe iz nacrtne geometrije. ,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Ostalo: nacrtna geometrija

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Ostalo: -

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno uraditi cetiri vjezbe iz nacrtne geometrije na papire A3 formata.