Presnimavanje video kaseta (VHS)

Datum objave

23.12.2020 10:41

Koliko video kaseta je potrebno presnimiti?

3 - 5

Da li Vam je potrebno nešto od dodatnih usluga?

Ništa od ponuđenog,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Molim samo da mi pošaljete cijenu. Hvala unaprijed!