Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

23.12.2020 11:16

Koja vrsta problema je u pitanju?

Ostalo: Kontakt broj i dali izlazite na teren Teslica,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Ostalo: Zamrzivac laticar

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Vazno i hitno