Časovi pjevanja

Datum objave

27.12.2020 00:18

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda, Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je