Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

31.12.2020 17:09

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Popravka vrata, zapinju.

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Materijal vrata

Čelik,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Popravak mehanizma za otvaranje vrata

Vrsta objekta

Samostalni garažni objekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potebno je i zavariti jezicak (zasun) za vrata. Asfalt ispod stoka ispucao.