Časovi pjevanja

Datum objave

02.01.2021 10:00

Imate li prethodnog iskustva?

Više od 3 godine

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je