Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

04.01.2021 21:31

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Slikar h lorenz