Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

04.01.2021 23:36

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno