Arhitektonske usluge

Datum objave

07.01.2021 14:41

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta, Procjena troškova, Ostalo: Sva idejna rješenja potrebna za investiranje u izgradnju kuće,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Kuća

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Ostalo: Jedna kuća sa 4 stambene jedinice

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Zainteresirani se mogu javiti sa informacijama o cijeni usluga na arhponuda@gmail.com

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Izrada idejnog rješenja, Procjena troškova,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Kuća

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Ostalo: Kuća sa 4 stana, svaki po 50-60 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Zainteresirani se mogu javiti sa informacijama o cijeni usluga na email: arhponuda88@gmail.com