Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

08.01.2021 07:58

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Knjigovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Interesira me kako funkcionira kurs