Škola Dj-inga

Datum objave

10.01.2021 13:37

Koju vrstu Dj-inga želite učiti?

Digitalni,

Koji nivo želite pohađati?

DIGI-D2 standardni

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko godina imate?

18 - 21 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je