Pisanje web sadržaja

Datum objave

12.01.2021 13:09

Vrsta projekta

Ostalo: Instalacija booking forme na websitu - Wordpress - GoodLayers,

Obim projekta

Jednokratna usluga

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je aktivirati booking formu na websitu - Wordpress - Goodlayers, te napraviti neke male dorade u smislu dodavanja linka sa Trip Advisora i slično.