Asfaltiranje

Datum objave

16.01.2021 17:23

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Više od 500 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Priprema terena prije asfaltiranja,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

8cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Na lokaciji u blizini Zagreba je potrebna izgradnja pristupnog puta dužine oko 800 metara. To je početak radova na jednom većem objektu kojeg gradi jedna organizacija. Ne znam da li ovdje ima nekoga ko se bavi asfaltiranje izvan BiH. Lijep pozdrav!