Časovi iz turskog jezika

Datum objave

16.01.2021 22:34

Koliko imate godina?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno