Škola šivanja

Datum objave

18.01.2021 12:54

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 - 12 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Dugoročno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana