Izrada stepenica

Datum objave

29.11.2016 00:32

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Po preporuci stručnjaka,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li želite dodatnu uslugu?

Ne, nije potrebna dodatna usluga,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana