Radovi od rigipsa

Datum objave

26.01.2021 13:49

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Stavljanje obloga od rigipsa

U kojim prostorijama Vam je potreban rad?

Ostalo: Poslovni prostor,

U koliko prostorija ukupno je potreban rad?

1

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ostalo: Toplotna izolacija,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je uraditi oko 10 m2 toplotne izolacije i preko toga rigips.Riječ je o poslovnom prostoru - kancelariji