Instrukcije za programske jezike C i C++

Datum objave

11.02.2021 19:04

Na koji način želite da imate instrukcije?

Uživo,

Imate li prethodnog iskustva?

Da,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kojim danima želite instrukcije?

Utorak, Srijeda, Petak, Subota,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Od 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,