Kurs hidžame

Datum objave

13.02.2021 18:58

Da li imate prethodnog iskustva?

Ne

Kojim danima želite pohađati kurs hidžame?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati kurs hidžame?

Između 15 - 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Cijena?