Odvoz otpada

Datum objave

15.02.2021 23:35

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Ostalo: ,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

5

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana