Dizajniranje odjeće po mjeri

Datum objave

21.02.2021 22:00

Koliko odijevnih predmeta je potrebno dizajnirati?

1

Koji odijevni predmet(e) je potrebno dizajnirati?

Odijelo,

Da li Vam je osim dizajniranja potrebno i šivanje odjeće?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Odijelo za dnevnu upotrebu