Instrukcije iz latinskog jezika

Datum objave

01.03.2021 13:49

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Utorak,

U koje vrijeme želite da imate instrukcije?

Prije 9 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

ne