Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

08.03.2021 09:39

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Plan detaljne regulacije,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: Planska dokumentacija

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: ~ 150, 160

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Pišite na mejl za više detalja. rakic.jovana@gmail.com