Bušenje bunara

Datum objave

17.03.2021 17:04

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

Dovoljan za potopnu pumpu

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Podrucje grada Kupresa, u neposrednoj blizini parcele nalazi se prirodni izvor pitke vode