Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

26.03.2021 10:06

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Rezanje betona,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

100 - 150 m2

Koja lokacija radova je u pitanju?

Vanjski radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Može da radovi budu u 4 mjesecu