Postavljanje kanalizacione instalacije

Datum objave

07.04.2021 18:20

Gdje želite postaviti kanalizacione instalacije?

Kanalizaciona instalacija u dvorištu,

Za koje sanitarije je potrebno uraditi odvod otpadne vode?

WC šolja,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno iskopati cca 45 m za polaganje kanalizacione cijevi. dimenzije kanala cca 40cm (širina) dubina 80 cm.