Postavljanje sanitarija

Datum objave

29.11.2016 15:48

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

Tuš kabina,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

1

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Treba se zamjeniti stara tuš kabina sa novom.