Izgradnja novog objekta

Datum objave

08.04.2021 17:46

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

50 - 100 m2,

Imate dodati još neke informacije?

Potrebna izgradnja grubih radova kuće u Počitelju ,

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta,

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Da, imam potrebne dozvole,

Na koliko etaža će biti objekat?

Na dvije etaže,