Časovi pjevanja

Datum objave

11.04.2021 08:51

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 -12 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana