Instrukcije za Android programiranje

Datum objave

14.04.2021 21:42

Za koji programski jezik su potrebne instrukcije?

Java,

Molimo upišite za koji framework su potrebne instrukcije

Android Studio

Kojim danima želite instrukcije?

Srijeda,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Nakon 18 h,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Na koji način želite da imate instrukcije?

Ostalo: TeamViewer,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Rješavate li ispite?